Trang chủ Sản phẩm dịch vụ Phần mềm quản lý Nội kiểm Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC Phiên bản 4.0

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC Phiên bản 4.0

39 min read
20
1
4,481

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB– IQC Phiên bản 4.0

I. Giới thiệu

– QUANGLAB-IQC là phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm cho các xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm giúp khoa quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả.

– QUANGLAB-IQC quản lý kết quả chạy nội kiểm cho từng xét nghiệm theo từng Level hỗ trợ người dùng quản lý lô và hạn sử dụng của lô. Nhân viên của Khoa Xét ngiệm dễ dàng theo dõi tình hình nội kiểm thông qua các biểu đồ Levey-Jennings cùng với các quy luật Westgard và các chỉ số chất lượng như tổng sai số, Six Sigma.

Các tính năng chính của QUANGLAB-IQC

1. Quản lý dữ liệu QC hằng ngày theo mức QC, Lô và hạn dùng.

2. Cho phép quản lý nhiều Level cho 1 Lô QC.

3. Quản lý 10 máy xét nghiệm riêng biệt.

4. Cho phép quản lý người dùng tác động lên KQ QC (nhập kết quả QC, xóa kết quả)

5. Lập biểu đồ kiểm soát chất lượng Levey-Jenning của nhiều mức QC (1 mức, 2 mức, 3 mức) trong một bản báo cáo, in báo cáo

6. Phân tích dữ liệu QC áp dụng quy tắc Westgard hiện đại theo Level và theo Lô

    – Với 1 mức và 2 mức QC : luật 1-2s, 1-3s, 2-2s, 4-1s, 7T, 10x  và theo Lô (luật R4s, 2-2s, 4-1s, 10x)

    – Với 3 mức QC : luật 1-3s, 3-1s, 6x và theo Lô khi kết hợp 3 QC : 2of 3-2s, R4s, 3-1s, 6x

7. Hỗ trợ Khoa trong việc xây dựng dải QC mới phù hợp với máy móc, hóa chất cũng như điều kiện môi trường của Khoa Xét nghiệm

8. Giám sát hệ thống phân tích cho mỗi xét nghiệm định lượng theo tháng thông qua hoạt động tính toán tổng sai số của mỗi xét nghiệm (TE) , sai số tối đa (TEA), thang chất lượng quốc tế Six Sigma.

9. Six Sigma là công cụ cần thiết trong công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm và quản lý chất lượng toàn diện

II. Các quy luật Westgard được áp dụng.

 • Với 2 vật liệu kiểm tra.
 • Với 3 vật liệu kiểm tra


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NỘI KIỂM QUANGLAB-IQC

 Hình 1: Giao diện màn hình chính.

 • Giao diện màn hình chính gồm các mục:
 • Setup QC limits : Thiết lập giới hạn kiểm soát nội kiểm (IQC) gồm ±2SD.
 • Input data QC : Nhập dữ liệu IQC: Dùng để nhập số liệu QC hàng ngày.
 • Biểu đồ Levey-Jenning: Biểu đồ sẽ được vẽ tự động khi bạn đã nhập dữ liệu QC, tính toán các đại lượng thống kê : Mean, SD, %CV…
 • Quy luật Westgard: Các quy luật được áp dụng đầy đủ các quy luật của Westgard. Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều các quy luật để áp dụng cho phòng xét nghiệm của mình.
 • TE,TEA :Tổng sai số phòng xét nghiệm gồm sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống(TE) và Sai số tối đa phòng xét nghiệm cần so sánh (TEA).Để biết phòng xét nghiệm mình ĐANG Ở ĐÂU VÀ PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO. Đây là một tiêu chuẩn trong đánh giá chất lượng.
 • Các phần đều có thanh cuộn các cột đều có thể kéo dãn như Excel để hiển thị.

A. Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Đầu tiên chúng ta khai báo danh sách máy, thiết bị xét nghiệm chạy nội kiểm ở phòng XN.

Kích vào biểu tượng Cài đặt ở màn hình chính.

 • Chọn mục Thay đổi tên máy :

Hình 2. Phần cài đặt tên máy

 • Chúng ta điền tên danh sách máy ( thay tên các mục M1, M2, M3….M10)
 • Sau đó Ấn phím Ok và bật lại phần mềm.
 • Ở ngoài màn hình chính. Chúng ta chọn thiết bị chạy nội kiểm và tháng chạy nội kiểm.

Bước 1 : Phần Thiết lập khoảng giới hạn QC

 • Kích Add để tạo test

“Lưu ý:

 1. Phòng xét nghiệm nên chốt danh sách test cố định thứ tự theo sổ dữ liệu nội kiểm QC hoặc theo thứ tự kết quả QC trên máy xét nghiệm để khi điền dữ liệu QC hằng ngày dễ dàng hơn”. Không thay đổi thứ tự test sau khi đã ấn lưu.
 2. Khi PXN đã điền danh sách thứ tự test vào phần mềm trong tháng mà đã lưu, nếu PXN muốn thay đổi thứ tự test phải sang tháng mới hoặc xóa danh sách test của tháng đó nhập mới lại. Không thay đổi thứ tự test sau khi đã ấn lưu.
 • Chọn mức QC 1, 2, 3 nhập tên test, điền giới hạn kiểm soát ±2SD hoặc Mean, SD.
 • LOT : Lô của QC đang sử dụng.
 • EXP : Hạn sử dụng của lô QC.
 • Month/Year : Tháng/Năm đang chạy QC.
 • Units: Đơn vị của Test.
 • TEA : Tổng sai số tối đa.
 • Tên QC: Điền tên QC đang sử dụng.
 • Phương pháp: Điền tên phương pháp của xét nghiệm.
 • Sau đó Ấn Save. Phần mền sẽ tự tính độ lệch chuẩn (SD) và tạo trường trong Phần nhâp dữ liệu QC, TE, Sigma cũng như biểu đồ Levey Jennings. Thông tin về Lô QC, Tên QC, Phương pháp cũng đẩy vào Levey Jennings.
 • Quản lý QC về cả lô và hạn sử dụng.


Hình 3: Giao diện phần thiết lập giới hạn QC.

Bước 2:  Chọn phần Điền dữ liệu QC.

 • Nhập dữ liệu QC hằng ngày cho XN và ấn Save (Lưu) phần mền sẽ tự vẽ biểu đồ Levey Jennings và áp dụng các quy luật Westgard để đưa ra 1 cửa sổ hiển thị các Quy luật Vi phạm.
 • Chỉ cần dùng phím Tab, hoặc các phím lên xuống, trái phải chuyển ô nhập rất đơn giản.
 • Clear data : Xóa dữ liệu IQC , trước khi xóa dữ liệu IQC để nhập dữ liệu IQC mới phần mền sẽ hỏi : Bạn có thực sự muốn xóa dữ liệu không. Có ấn Yes, không ấn No.
 • Export : Chuyển dữ liệu QC sang file Excel để lưu hoặc In.


Hình 4: Giao diện phần điền dữ liệu QC. 

Bước 3: Chọn phần Levey Jennings : Biểu đồ kiểm soát chất lượng xét nghiệm

 • Biểu thị trực quan các kết quả nội kiểm tra:
 • Các giá trị mẫu chứng được điền trên biểu đồ theo thời gian.
 • Các điểm được vẽ kết nối với nhau để nêu bật xu hướng sự thay đổi hoặc sự lệch ngẫu nhiên.
 • Đánh giá quy trình xét nghiệm nằm trong mức kiểm soát hay ngoài mức kiểm soát.
 • Các điểm giá trị được nối với nhau để nêu bật xu hướng.
 • Thiết lập dải QC mới (giới hạn kiểm soát mẫu nôi kiểm xét nghiệm): Bạn có thêm xem qua bài viết :https://chatluongxetnghiem.com/xay-dung-tu-dong-gioi-han-kiem-soat-moi-cho-mau-noi-kiem-tra-xet-nghiem/

 
Hình 5: Giao diện phần biểu đồ Levey Jennings
Hình 6: Giao diện phần biểu đồ Levey Jennings

 • Trong biểu đồ sẽ hiển thị trực quan các điểm là các giá trị chạy QC hằng ngày. Tính toán các đại lương thống kê như SD, MEAN, % CV, thông tin Lô và hạn sử dụng, đơn vị test.
 • Phòng xét nghiệm có thể In trực tiếp biều đồ Levey Jennings hoặc click Save Image (Lưu) lưu vào 1 thư mục lưu trữ. Rồi In.

Bước 4: Chọn phần Luật Westgard sẽ hiện ra các quy luật vi phạm.

 • Luật Westgard là các luật kiểm soát chất lượng (Quality Control-QC) được xây dựng dựa trên các phương pháp thống kê, nhằm phân tích xem các kết quả của các mẫu nội kiểm nằm trong hay ngoài dải cho phép.


Hình 7 : Giao diện Phân tích áp dụng quy luật Westgard

 • Phần mền sẽ tự báo lỗi ra 1 cửa sổ riêng rất tiện lợi và khoa học. Giúp nhân viên PXN phát hiện các sai số nhanh chóng và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo việc trả kết quả bệnh nhân cũng như đưa ra kết quả đảm bảo độ tin cậy giúp Khoa Xét nghiệm, bệnh viện nâng cao thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xét nghiệm và điều trị bệnh nhân.. Hiện tại luật Westgard đang áp dụng đầy đủ các quy luật như:
 • Với 2 mức QC : 12s, 13s, 22s, R4s, 41s, 7T, 10x, kết hợp 2 QC như 41s, 22s, R4s, 10x.
 • Với 3 mức QC : luật 1-3s, 3-1s, 6x và theo Lô khi kết hợp 3 QC : 2of 3-2s, R4s, 3-1s, 6x.
 • Hiện tượng lệch (Shift)  và trượt (Trend).
 • Phòng xét nghiệm có thể dùng đơn quy tắc hoặc đa quy tắc.
 • Phân loại sai số là sai số Ngẫu Nhiên ( RE), hay sai số Hệ Thống (SE)  giúp Khoa định hướng đến các nguyên nhân sai số đồng thời đưa ra các hướng dẫn khắc phục sai số.

Bước 5 : Chọn phần tổng sai số PXN (TE), Sai số tối đa cho phép (TEA).

 • Tổng sai số = Sai số ngẫu nhiên + Sai số hệ thống.
 • Giá trị tổng sai số TE cho chúng ta biết khoảng cách từ kết quả của phòng xét nghiệm so với giá trị thực. Khi hệ thống thay đổi thì TE cũng thay đổi.
 • Tính TE là cách dễ nhất để Khoa Xét Nghiệm giám sát hệ thống phân tích cho mỗi xét nghiệm định lượng theo tháng.
 • Export : Chuyển dữ liệu QC sang file Excel để lưu hoặc In.


Hình 8: Giao diện phần tính toán thiết lập giới hạn nội kiểm PXN, tổng sai số PXN(TE), Thang Sigma.

 • Đặc biệt khi PXN chạy nội kiểm một thời gian và bắt đầu xây dựng thiết lập giới hạn QC riêng cho P Chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn: Tính tông sai số của phòng xét nghiệm mình (TE) đồng thời cung cấp thông tin giới hạn Sai số tối đa cho phép(TEA) cho các XN theo tiêu chuẩn quốc tế Requirements for Analytical Quality( CLIA ) để so sánh. Khi TE < TEA đây là 1 tiêu chí chất lượng quan trọng trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp PXN :
 1. Đánh giá phương pháp.
 2. Kiểm tra việc hiệu chuẩn.
 3. Đánh giá xem lô hóa chất có đạt hay không.
 4. Đánh giá sự thay đổi của hệ thống phân tích.
 5. Xách định giới hạn thay đổi cần phát hiện được.
 6. Chọn quy tắc QC thích hợp
 • Như Ví dụ trên với Xét nghiệm Glucose : %TE = 0.17 ,%TEA = 0.55

Có thể thấy TE<TEA : Tổng sai số Xét nghiệm Glucose nhỏ hơn Tổng sai số  tối đa cho phép với Xét nghiệm Glucose do Tổ chức quốc tế CLIA Requirements for Analytical Quality cung cấp là Target value ±10% =5.72*10%=0.572. (Tổng sai số bao gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.)Trong ví dụ trên các xét nghiệm đều đạt TE< TEa 

5.2 Đánh giá chất lượng của PXN bằng công cụ Six Sigma. 

Thuật ngữ được sử dụng lần đầu tiên trong bài báo cáo Hóa sinh năm 2000 bởi David Navalainen của viện chất lượng Abbott. Six Sigma là phương pháp đo lường chất lượng và cải tiến chất lượng được Motorola phát triển từ những năm 1980. Phương pháp Six Sigma có thể áp dụng khi kết quả của một quá trình có thể đo lường được.   

Các điểm chính về Sigma.

1.      Thang Sigma:

·        6 tuyệt vời – dễ dàng kiểm soát bằng SQC.

·        5 tốt

·        4 khá

·        < 3 kém cần cải tiến hiệu năng phương pháp.

2.      Hướng dẫn lựa chọn quy tắc QC dựa trên thang sigma.

·        6 sigma- bất cứ quy tắc QC nào ( không sử dụng giới hạn ±2SD)

·        5 sigma – các quy tắc đơn như 1-3s….

·        4 sigma – đa quy tắc kết hợp xem xét các lần chạy trước, tăng số lần chạy QC.

·        3 hoặc thấp hơn – tìm kiếm phương pháp phân tích tốt hơn.

     Trong bảng trên thấy Sigma Glucose mức QC1 là 5.50 và mức QC2 là 5,11 : Đạt mức Khá 

Ý nghĩa của từ “Six sigma”

–         Đo lường được mức độ sai sót và dự báo khả năng sai sót của quá trình dựa trên lý thuyết phân phối chuẩn của Carl-Friedrich Gauss. Sự dao động thường được đo bằng Độ lệch chuẩn, ký hiệu toán học là Sigma Độ lệch chuẩn càng lớn, sự dao động càng lớn


 • Các bạn có thể tham khảo bài Review Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC qua Youtube: https://youtu.be/2vZnm2CHP4k

 • Trên đây mình đã giới thiệu đầy đủ với các bạn về Phần mềm nội kiểm xét nghiệm QUANGLAB – IQC 4.0. Nếu các bạn đang quan tâm vấn đề này và muốn sử dụng phần mềm hãy mua phần mềm để ủng hộ tác giả. Mình tin phần mềm sẽ giúp ích rất lớn trong khâu quản lý chất lượng xét nghiệm tại đơn vị bạn. Ngoài ra tác giả sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các bạn cách xử lý các tình huống gặp phải trong quá trình thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm, hồ sơ đảm bảo chất lượng, tiêu chí C8.1, C8.2, tiêu chí 2429 cho phòng xét nghiệm của bạn.
 • Rất nhiều PXN từ tuyến TW đến các tuyến tỉnh , huyện , TTYT, PK tư nhân cũng đang sử dụng phần mềm để hỗ trợ và nâng cao nội kiểm tra chất lượng PXN: Ví dụ :
 • Bệnh viện Bạch Mai,
 • Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật Y Hải Dương
 • Bệnh viện quân đội 108,
 • Bệnh viện Sanh pôn,
 • Bệnh viện K3 Tân Triều,
 • Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương,
 • Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh,
 • Bệnh Viện Hùng Vương,
 • Bệnh viện Đa Khoa Lạng Sơn,
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình,
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái,
 • Viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa
 • Viện đa khoa Hữu Nghị Nghệ An.
 • Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ
 • Bệnh viện Châm cứu TW,
 • Bệnh viện Xuyên Á TP HCM,
 • Bệnh viện Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh,
 • … và rất nhiều bệnh viện, phòng xét nghiệm trên cả nước.
 • Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền đầy đủ vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
   
  Mr. Quang: 0981109635 or Mr. Tuyến: 0978336115
  Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

  Website: https://chatluongxetnghiem.com/
  Fanpage : https://www.facebook.com/chatluongxetnghiem/
  https://www.facebook.com/xetnghiemvietnam/

 •  Hoặc để lại thông tin ở đây chúng tôi sẽ liên lạc với bạn
Xem thêm các bài viết tương tự
Xem thêm với quanglab
Xem thêm trong Phần mềm quản lý Nội kiểm

20 Bình luận

 1. Hùng

  09/12/2016 at 15:48

  Mình muốn mua phần mềm này và dùng cho nhiều máy được không?

  Phản hồi

  • tuyenlab

   09/12/2016 at 15:54

   Chào bạn! Hiện nay phần mềm này bên mình cung cấp mỗi máy có một key bản quyền riêng, một bản mình bán ra chỉ cài trên 1 máy, nếu bạn muốn dùng cho nhiều máy trong cùng khoa thì phải thêm 1 chút chi phí để bên mình tạo key.

   Phản hồi

   • tanlab

    21/02/2019 at 13:52

    1 key giá bao nhiêu vậy Thầy

    Phản hồi

    • tuyenlab

     21/02/2019 at 23:20

     Bạn nhắn tin trực tiếp qua email hoặc điện thoại nhé!

     Phản hồi

  • quanglab

   10/12/2016 at 00:44

   Chào bạn! Bạn có thể để lại số điện thoại bên mình tư vấn. Xin cám ơn !

   Phản hồi

   • Trần Thanh Hải

    03/04/2017 at 05:15

    0903545864

    Phản hồi

   • hong

    06/04/2018 at 22:22

    bạn gọi tư vấn phần mềm cho mình với ĐT: 0942.635.115

    Phản hồi

 2. Hường

  15/04/2017 at 06:32

  Chào bạn.t thắc mắc một vài điểm. 01 là công thức tính Te, Tea,sigma như thế nào? 02 là bias là gì? 03 là phần mềm có áp dụng cho máy khí máu động mạch k?

  Phản hồi

  • quanglab

   15/04/2017 at 08:19

   01 là công thức tính Te, Tea,sigma như thế nào? : TE= SE (sai số hệ thống ) + RE( sai số ngẫu nhiên ) , TEa lấy từ CLIA, PT(ngoại kiểm), Quy luật của Tonk…
   02 là bias là gì? : Bias giúp xác định chúng ta đang ở đâu Bias = | Xtb -True Value |
   03 là phần mềm có áp dụng cho máy khí máu động mạch k? : Phần mềm quản lý chất lượng xét nghiệm áp dụng được cho máy khí máu động mạch.
   Bạn có thể để lại số điện thoại bên mình tư vấn rõ hơn. Xin cám ơn !

   Phản hồi

 3. Thoa

  22/02/2019 at 15:06

  Cái này phải mua hả ad

  Phản hồi

  • quanglab

   22/02/2019 at 21:41

   Chào bạn. Phần mềm phải mua bản quyền để sử dụng. Bạn có thể liên hệ qua số 0981109635 hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn chi tiết bạn nhé!

   Phản hồi

 4. Lộc

  03/03/2019 at 15:03

  Xin báo giá 1 máy

  Phản hồi

 5. VoKhacTram

  02/04/2019 at 16:22

  Xin báo giá phần mềm nội kiểm cho VoKhacTram khactram70@gmail.com

  Phản hồi

  • quanglab

   02/04/2019 at 18:25

   Cám ơn Anh/Chị đã quan tâm. Em gửi báo giá và tài liệu giới thiệu phần mềm nội kiểm xét nghiệm IQC 4.0 qua gmail. Anh/Chị check gmail ạ.

   Phản hồi

 6. HOst

  24/12/2019 at 15:53

  Xin cho báo giá, cảm ơn

  Phản hồi

 7. […] Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC Phiên bản 4.0 […]

  Phản hồi

 8. trọng đại

  13/08/2020 at 11:35

  xin báo giá

  Phản hồi

  • tuyenlab

   17/08/2020 at 22:32

   Anh vui lòng liên hệ: 0981.109.635 (Mr.Quang) để được tư vấn cụ thể.Cảm ơn anh!

   Phản hồi

 9. […] Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC Phiên bản 4.0 […]

  Phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài viết đề xuất

Cung cấp bộ hồ sơ 2429 được xây dựng riêng cho từng PXN

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Sau hơn 3 năm cung cấp bộ tài liệu 2429 cho các đơn vị áp dụng. Hiện…