Tài liệu tư vấn

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1 [Roche] Hướng dẫn sử dụng máy cobas p512 (Tiếng Việt) 2.0 Download
2 [Roche] Hướng dẫn sử dụng máy đo đông máu CoaguChek®Pro II (Tiếng Việt) 1.0 Download
3 [Roche] Hướng dẫn sử dụng máy cobas p501 (Tiếng Việt) 1.0 Download
4 [Roche] Hướng dẫn sử dụng máy cobas 8100 (Tiếng Việt) 1.0 Download
5 [Roche] Hướng dẫn sử dụng máy cobas c111 (Tiếng Việt) 4.1 Download
6 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy phân tích nước tiểu Urilyzer 100 pro (Tiếng Việt) 1.0 Download
7 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy sinh hóa tự động BIOLIS 24I PREMIUM – TOBO (Tiếng Việt) 1.0 Download
8 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy đo tốc độ máu lắng Microsed System (Tiếng Việt) 1.0 Download
9 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy ngưng tập tiểu cầu CHRONOLOG 700 (Tiếng Việt) 2016 Download
10 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy phân tích Huyết học tự động Celltac α thế hệ mới (Tiếng Việt) 1.0 Download
11 [Phương Đông] Hướng dẫn sử dụng máy phân tích Điện giải Biolyte 2000 (Tiếng Việt) 1.0 Download
12 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy Phân tích sinh hóa nước tiểu UC-1000 (Tiếng Việt) 1.0 Download
13 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy Đông máu bán tự động CA-101 (Tiếng Việt) 01 Download
14 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy phân tích chức năng tiểu cầu Innovance PFA-200 (Tiếng Việt) 01.2013 Download
15 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy Nước tiểu tự động UF-500i/ UF-1000i (Tiếng Việt) 1.0 Download
16 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy Nước tiểu tự động UF-4000/5000 (Tiếng Việt) 1.0 Download
17 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy Nước tiểu tự động UC-3500 (Tiếng Việt) 1.0 Download
18 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® mini POC (Tiếng Việt) 1.0 Download
19 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® Cube 6i System (Tiếng Việt) 1.0 Download
20 [Sysmex] Hướng dẫn sử dụng máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow Counter & CyFlow ALAPS II (Tiếng Việt) 1.0 Download
Liên hệ ngay