Trang chủ Sản phẩm dịch vụ Dịch vụ đào tạo Cung cấp các khóa đào tạo tại cơ sở về hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429

Cung cấp các khóa đào tạo tại cơ sở về hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429

52 min read
0
0
200
dao tạo 2429

Kính gửi các quý Phòng xét nghiệm!

Nhận thấy nhu cầu đào tạo về hệ thống QLCL xét nghiệm theo bộ tiêu chí  2429 là rất lớn. Hiện nay phương thức đào tạo chủ yêu là các khóa tập chung tại 1 đơn vị tổ chức. Với các khóa đào tạo như vậy cũng rất tốt tuy nhiên còn có những hạn chế:

1. Mỗi khóa đào tạo  tập chung PXN chỉ cử được từ 1-2 cán bộ tham gia. Việc xây dựng hệ thống QLCL yêu cầu phải có sự tham gia của tất cả các nhân viên. Nếu chỉ một số nhân viên được học thì rất khó để triển khai cho toàn khoa.

2. Nội dung của các khóa đào tạo tập chung hầu hết chỉ trình bày phần lý thuyết. Có thể khối lượng kiến thức cung cấp là rất lớn nhưng lại không thể thực hiện tại chính PXN được.

Nhận thấy những hạn chế này, chúng tôi triển khai dịch vụ đào tạo tại cơ sở theo nhu cầu của chính các PXN. Với các khóa đào tạo này của chúng tôi sẽ có những ưu điểm chính như sau:

1. Đào tạo tại chính cơ sở của PXN như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PXN, không phải mất công đi lại, gián đoạn công việc.

2. Tất cả các nhân viên có thể cùng tham gia để thấu hiểu và triển khai được hệ thống QLCL xét nghiệm.

3. Phương thức đào tạo cầm tay chỉ việc. Có cam kết sản phẩm đầu ra nên sau khi tham gia các khóa đào tạo PXN sẽ đạt được các sản phẩm cụ thể.

4. Chi phí thấp: Chi phí cho các gói đào tạo rất thấp phù hợp với tất cả các PXN.

5. Chất lượng tốt: Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về hệ thống QLCL và đang làm việc thực tế trong PXN nên sẽ thấu hiểu và chia sẻ những vấn đề thiết thực nhất cho các PXN.

Hiện tại chúng tôi có 6 Module đào tạo để các phòng xét nghiệm lựa chọn, cụ thể gồm:

Module 1: Nhận thức và phương pháp xây dựng tài liệu
về hệ thống QLCL theo 2429
1 ngày (8 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Nhận thức cơ bản về QĐ 2429Thuyết trìnhQĐ2429 +
Bảng kiểm
đánh giá 2429
1 tiếtNhân viên nắm được các nội dung cơ bản của QĐ 2429.
2Tổng quan về hệ thống tài liệu QLCLThuyết trình trên
mẫu tài liệu trực quan
Danh mục tài liệu
hệ thống QLCL
1 tiếtXây dựng được danh mục tài liệu HTQLCL gồm sổ tay, quy trình, biểu mẫu…
3Xây dựng Sổ tay Chất lượngMẫu sổ tay CL1 tiếtXây dựng được Sổ tay Chất lượng
4Xây dựng sổ tay DVKH+ Sổ tay tham chiếu + Sổ tay giá trị báo độngMẫu sổ DVKH1 tiếtXây dựng được sổ tay DVKH, tham chiếu, báo động
5Xây dựng sổ tay An toànMẫu sổ tay
An toàn
1 tiếtXây dựng được sổ tay an toàn
6Xây dựng quy trình quản lýMẫu quy trình
quản lý
1 tiếtXây dựng được 1 số quy trình quản lý
7Xây dựng quy trình xét nghiệmMẫu quy trình
xét nghiệm
1 tiếtXây dựng được 1 số quy trình xét nghiệm
8Xây dựng quy trình vận hành thiết bị +
các hướng dẫn CV
Mẫu quy trình
vận hành + HD
1 tiếtXây dựng được 1 số quy trình vận hành thiết bị + hướng dẫn CV
Tổng kết module 1: PXN xây dựng được cho riêng mình Danh mục tài liệu QLCL,
Sổ tay chất lượng, sổ tay DVKH, Sổ tay an toàn, …
Module 2: Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
hệ thống QLCL xét nghiệm đáp ứng yêu cầu của 2429
1.5 ngày (12 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về tổ chức quản lý
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình tổ chức và trách nhiệm quản lý, quy trình theo dõi chỉ số chất lượng, quy trình xem xét của lãnh đạo, các biểu mẫu đi kèm…
2Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về kiểm soát tài liệu về hồ sơ
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn, quy trình kiểm soát hồ sơ, các biểu mẫu đi kèm…
3Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý nhân sự
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình quản lý nhân sự, quy trình quản lý đào tạo, quy trình trình đánh giá năng lực nhân viên, các biểu mẫu đi kèm…
4Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Dịch vụ và quản lý khách hàng
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình dịch vụ tư vấn, quy trình quản lý khiếu nại, quy trình khảo sát sự không hài lòng KH và các biểu mẫu đi kèm…
5Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý thiết bị
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình quản lý trang thiết bị và các biểu mẫu đi kèm…
6Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Đánh giá nội bộ
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình đánh giá nội bộ và các biểu mẫu đi kèm…
7Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý mua sắm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sinh phẩm
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình dich vụ và vật tư bên ngoài, quy trình quản lý vật tư các biểu mẫu đi kèm…
8Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý quá trình xét nghiệm
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình chuẩn bị trước xét nghiệm, quy trình lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng PP, quy trình đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm, quy trình nội kiểm, quy trình ngoại kiểm, quy trình trả kết quả… các biểu mẫu đi kèm…
9Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý thông tin
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình quản lý thông tin, quy trình bảo mật thông tin khách hàng và các biểu mẫu đi kèm…
10Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình Quản lý sự không phù hợp, quy trình hành động khắc phục, quy trình hành động phòng ngừa và các biểu mẫu đi kèm…
11Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Cải tiến liên tục
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình Cải tiến liên tục và các biểu mẫu đi kèm…
12Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Tiện nghi và điều kiện môi trường
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiếtXây dựng được quy trình Tiện nghi và điều kiện môi trường, quy trình hướng dẫn an toàn, quy trình đánh giá nguy cơ và các biểu mẫu đi kèm…
Tổng kết module 2: PXN xây dựng được cho riêng mình >34 quy trình quản lý và >140 biểu mẫu đi kèm…
Module 3: Áp dụng hệ thống Quy trình và biểu mẫu
để thiết lập hệ thống hồ sơ
2 ngày (16 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Xây dựng hồ sơ Tổ chức quản lýCầm tay chỉ việc,
thực hành trên
từng bộ hồ sơ,
từng biểu mẫu
Các bộ hồ sơ mẫu1 tiếtThiết lập được hồ sơ Tổ chức quản lý
2Xây dựng hồ sơ chỉ số chất lượngThiết lập được hồ sơ chỉ số chất lượng
3Xây dựng hồ sơ xem xét của lãnh đạoThiết lập được hồ sơ xem xét
của lãnh đạo
4Xây dựng hồ sơ Quản lý tài liệu1 tiếtThiết lập được hồ sơ Quản lý tài liệu
5Xây dựng hồ sơ Quản lý hồ sơThiết lập được hồ sơ Quản lý hồ sơ
6Xây dựng hồ sơ Quản lý nhân sự1 tiếtThiết lập được hồ sơ Quản lý nhân sự
7Xây dựng hồ sơ Quản lý đào tạoThiết lập được hồ sơ Quản lý đào tạo
8Xây dựng hồ sơ Đánh giá năng lực
nhân viên
Thiết lập được hồ sơ Đánh giá năng lực
nhân viên
9Xây dựng hồ sơ Dịch vụ tư vấn1 tiếtThiết lập được hồ sơ Dịch vụ tư vấn
10Xây dựng hồ sơ Quản lý khiếu nạiThiết lập được hồ sơ Quản lý khiếu nại
11Xây dựng hồ sơ Quản lý thiết bị1 tiếtThiết lập được hồ sơ Quản lý thiết bị
12Xây dựng hồ sơ Đánh giá nội bộ1 tiếtThiết lập được hồ sơ Đánh giá nội bộ
13Xây dựng hồ sơ Dich vụ bên ngoài1 tiếtThiết lập được hồ sơ Dich vụ bên ngoài
14Xây dựng hồ sơ Quản lý vật tưThiết lập được hồ sơ Quản lý vật tư
15Xây dựng hồ sơ Trước xét nghiệmThiết lập được hồ sơ Trước xét nghiệm
16Xây dựng hồ sơ Phê duyệt phương
pháp xét nghiệm
1 tiếtThiết lập được hồ sơ Phê duyệt phương pháp xét nghiệm
17Xây dựng hồ sơ Đảm bảo chất lượng
kết quả xét nghiệm
2 tiếtThiết lập được hồ sơ Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
18Xây dựng hồ sơ Sau xét nghiệm1 tiếtThiết lập được hồ sơ Sau xét nghiệm
19Xây dựng hồ sơ trả kết quả xét nghiệmThiết lập được hồ sơ trả kết quả
xét nghiệm
20Xây dựng hồ sơ Công bố kết quả
xét nghiệm
Thiết lập được hồ sơ Công bố kết quả
xét nghiệm
21Xây dựng hồ sơ Quản lý thông tin1 tiếtThiết lập được hồ sơ Quản lý thông tin
22Xây dựng hồ sơ Sự không phù hợp1 tiếtThiết lập được hồ sơ Sự không phù hợp
23Xây dựng hồ sơ Hành động khắc phụcThiết lập được hồ sơ Hành động
khắc phục
24Xây dựng hồ sơ Hành động phòng ngừaThiết lập được hồ sơ Hành động
phòng ngừa
25Xây dựng hồ sơ Cải tiến liên tục1 tiếtThiết lập được hồ sơ Cải tiến liên tục
26Xây dựng hồ sơ Tiện nghi và điều kiện
môi trường
1 tiếtThiết lập được hồ sơ Tiện nghi và điều kiện môi trường
Tổng kết Module 3: PXN thiết lập được nội dung cơ bản của 26 bộ hồ sơ
Module 4: Thiết kế chương trình nội kiểm chất lượng xét nghiệm1 ngày (8 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Các khái niệm cơ bản trong  nội kiểm tra, các bước thực hiện nội kiểmThuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN nắm được các khái niệm
trong nội kiểm
2Biểu đồ Levey Jenning và các đại lượng
thống kê dùng trong nội kiểm
Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN nắm được cách
vẽ biểu đồ Levey Jennings
3Quy tắc Westgard – Phát hiện sai sốThuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN đọc được các
quy luật Westgard
4Tập huấn xác định tần xuất thực hiện
nội kiểm qua khoảng phân tích
(liên tục và theo mẻ)
Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN xác định được khoảng phân tích
cho các xét nghiệm
5Hướng dẫn xây dựng dải QC mới
phù hợp với phòng xét nghiệm
Thuyết trình,
thực hiễn mẫu
Bài giảng,
mẫu xây dựng dải
1 tiếtPXN biết cách xây dựng dải QC
mới cho xét nghiệm
6Hướng dẫn khắc phục sự cố nội kiểm
và quản lý yếu tố nguy cơ: thiết bị,
hóa chất, con người, điều kiện môi trường…
Thuyết trình,
thực hiện mẫu
Bài giảng,
mẫu khắc phục
1 tiếtPXN khắc phục được một số lỗi
cơ bản trong nội kiểm
7Xây dựng “Kế hoạch kiểm soát chất
lượng tổng thể và riêng lẻ”
Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN xây dựng được kế hoạch
kiểm soát chất lượng
8Hướng dẫn viết kế hoạch chất lượng
xét nghiệm theo tháng.
Thuyết trình,
thực hiện mẫu
Bài giảng,
mẫu kế hoạch
chất lượng
1 tiếtPXN tự xây dựng được kế hoạch
chất lượng hàng tháng
Tổng kết Module 4: PXN xây dựng và kiểm soát được chương trình nội kiểm phù hợp
Module 5: Thiết kế chương trình ngoại kiểm xét nghiệm1 ngày (8 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Tổng quan công tác ngoại kiểm traThuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN nắm được các khái niệm
trong ngoại kiểm
2Các bước thực hiện ngoại kiểm kiểm.Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN xây dựng được các bước thực hiện ngoại kiểm
3Các chỉ số thống kế trong ngoại kiểm tra.Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN năm được các
chỉ số thống kê trong ngoại kiểm
4Hướng dẫn đọc kết quả ngoại kiểm tra thông qua biểu đồ kết quảThuyết trình, đọc mẫu trên
kết quả ngoại kiểm
Bài giảng2 tiếtPXN đọc được các biểu đồ kết quả ngoại kiểm
5Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểmThuyết trình,
thực hiễn mẫu khắc phục
Bài giảng, mẫu khắc phục2 tiếtPXN khắc phục được một số lỗi
cơ bản trong ngoại kiểm
6Các giải pháp kết hợp giữa ngoại kiểm và nội kiểm để kiểm soát sai số.Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN đưa ra được các giải pháp kết hợp nội kiểm và ngoại kiểm
Tổng kết Module 5: PXN xây dựng chương trình và đánh giá được các kết quả ngoại kiểm
Module 6: Xây dựng chuyên sâu 1 số bộ hồ sơ1 ngày (8 tiết)Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STTNội dung đào tạoHình thức đào tạoTài liệu cung cấpThời gianKết quả đạt được
1Hồ sơ quản lý đào tạoThuyết trình, thực hành đào tạo mẫuBài giảng,
mẫu đào tạo
1 tiếtPXN thực hiện đào tạo được nhân viên thông qua đào tạo nội bộ.
2Hồ sơ đánh giá năng lực nhân viênThuyết trình, đánh
giá năng lực mẫu
Bài giảng,
mẫu đánh giá
1 tiếtPXN thực hiện được chương trình đánh giá năng lực nhân viên.
3Hồ sơ quản lý thiết bịThuyết trình, thực hành quản lý mẫu 1 thiết bịBài giảng, mẫu quản lý 1 thiết bị1 tiếtPXN thực hiện quản lý được từng trang thiết bị.
4Hồ sơ quản lý hóa chất, vật tưThuyết trình, thực
hành quản lý mẫu 1
hóa chất
Bài giảng, mẫu
quản lý 1 hóa chất
1 tiếtPXN thực hiện quản lý được từng loại hóa chất.
5Hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng
phương pháp xét nghiệm
Thuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN biết cách thực hiện xác nhận giá trị sử dụng cho từng nhóm xét nghiệm.
6Hồ sơ đảm bảo chất lượng kế quả
xét nghiệm
Thuyết trìnhBài giảng2 tiếtPXN thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng kế quả
xét nghiệm.
7Hồ sơ tiện nghi và điều kiện môi trườngThuyết trìnhBài giảng1 tiếtPXN thực hiện được bộ hồ sơ về  điều kiện môi  trường.

 

6 Module của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với tất cả các PXN từ cơ bản đến chuyên sâu. Với các PXN chưa sử dụng Bộ tài liệu QLCL xét nghiệm theo tiêu chí 2429 do chúng tôi cung cấp thì có thể đăng ký từ Module 1 trở đi. Với các PXN đã sử dụng Bộ tài liệu QLCL xét nghiệm theo tiêu chí 2429 do chúng tôi cung cấp thì sẽ chỉ cần bắt đầu từ Module 3.

 

Chương trình chi tiết của các khóa đào tạo các PXN có thể xem tại đây:

Nội dung chi tiết

Để đăng ký các khóa đào tạo này cho PXN của mình hay cần biết thêm thông tin cụ thể cho từng khóa đào tạo. Các PXN có thể liên hệ trực tiếp với cúng tôi:

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 hoặc 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

Rất hy vọng được gặp và chia sẻ kinh nghiệm với các PXN trong thời gian sớm nhất!

Xem thêm các bài viết tương tự
Xem thêm với tuyenlab
Xem thêm trong Dịch vụ đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài viết đề xuất

Hướng dẫn ghi chép các các biểu mẫu trong hồ sơ Quản lý hồ sơ theo 2429

Hệ thống hồ sơ của hệ thống QLCL xét nghiệm là rất lớn. Nó có thể nên tới vài chục bộ hồ s…