Cung cấp các khóa đào tạo tại cơ sở về hệ thống QLCL theo bộ tiêu chí 2429

dao tạo 2429
5/5 - (6 bình chọn)

Kính gửi các quý Phòng xét nghiệm!

Nhận thấy nhu cầu đào tạo về hệ thống QLCL xét nghiệm theo bộ tiêu chí  2429 là rất lớn. Hiện nay phương thức đào tạo chủ yêu là các khóa tập chung tại 1 đơn vị tổ chức. Với các khóa đào tạo như vậy cũng rất tốt tuy nhiên còn có những hạn chế:

1. Mỗi khóa đào tạo  tập chung PXN chỉ cử được từ 1-2 cán bộ tham gia. Việc xây dựng hệ thống QLCL yêu cầu phải có sự tham gia của tất cả các nhân viên. Nếu chỉ một số nhân viên được học thì rất khó để triển khai cho toàn khoa.

2. Nội dung của các khóa đào tạo tập chung hầu hết chỉ trình bày phần lý thuyết. Có thể khối lượng kiến thức cung cấp là rất lớn nhưng lại không thể thực hiện tại chính PXN được.

Nhận thấy những hạn chế này, chúng tôi triển khai dịch vụ đào tạo tại cơ sở theo nhu cầu của chính các PXN. Với các khóa đào tạo này của chúng tôi sẽ có những ưu điểm chính như sau:

1. Đào tạo tại chính cơ sở của PXN như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PXN, không phải mất công đi lại, gián đoạn công việc.

2. Tất cả các nhân viên có thể cùng tham gia để thấu hiểu và triển khai được hệ thống QLCL xét nghiệm.

3. Phương thức đào tạo cầm tay chỉ việc. Có cam kết sản phẩm đầu ra nên sau khi tham gia các khóa đào tạo PXN sẽ đạt được các sản phẩm cụ thể.

4. Chi phí thấp: Chi phí cho các gói đào tạo rất thấp phù hợp với tất cả các PXN.

5. Chất lượng tốt: Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về hệ thống QLCL và đang làm việc thực tế trong PXN nên sẽ thấu hiểu và chia sẻ những vấn đề thiết thực nhất cho các PXN.

Hiện tại chúng tôi có 6 Module đào tạo để các phòng xét nghiệm lựa chọn, cụ thể gồm:

Module 1: Nhận thức và phương pháp xây dựng tài liệu
về hệ thống QLCL theo 2429
1 ngày (8 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Nhận thức cơ bản về QĐ 2429 Thuyết trình QĐ2429 +
Bảng kiểm
đánh giá 2429
1 tiết Nhân viên nắm được các nội dung cơ bản của QĐ 2429.
2 Tổng quan về hệ thống tài liệu QLCL Thuyết trình trên
mẫu tài liệu trực quan
Danh mục tài liệu
hệ thống QLCL
1 tiết Xây dựng được danh mục tài liệu HTQLCL gồm sổ tay, quy trình, biểu mẫu…
3 Xây dựng Sổ tay Chất lượng Mẫu sổ tay CL 1 tiết Xây dựng được Sổ tay Chất lượng
4 Xây dựng sổ tay DVKH+ Sổ tay tham chiếu + Sổ tay giá trị báo động Mẫu sổ DVKH 1 tiết Xây dựng được sổ tay DVKH, tham chiếu, báo động
5 Xây dựng sổ tay An toàn Mẫu sổ tay
An toàn
1 tiết Xây dựng được sổ tay an toàn
6 Xây dựng quy trình quản lý Mẫu quy trình
quản lý
1 tiết Xây dựng được 1 số quy trình quản lý
7 Xây dựng quy trình xét nghiệm Mẫu quy trình
xét nghiệm
1 tiết Xây dựng được 1 số quy trình xét nghiệm
8 Xây dựng quy trình vận hành thiết bị +
các hướng dẫn CV
Mẫu quy trình
vận hành + HD
1 tiết Xây dựng được 1 số quy trình vận hành thiết bị + hướng dẫn CV
Tổng kết module 1: PXN xây dựng được cho riêng mình Danh mục tài liệu QLCL,
Sổ tay chất lượng, sổ tay DVKH, Sổ tay an toàn, …
Module 2: Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
hệ thống QLCL xét nghiệm đáp ứng yêu cầu của 2429
1.5 ngày (12 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về tổ chức quản lý
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình tổ chức và trách nhiệm quản lý, quy trình theo dõi chỉ số chất lượng, quy trình xem xét của lãnh đạo, các biểu mẫu đi kèm…
2 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về kiểm soát tài liệu về hồ sơ
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình kiểm soát tài liệu, quy trình hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn, quy trình kiểm soát hồ sơ, các biểu mẫu đi kèm…
3 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý nhân sự
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình quản lý nhân sự, quy trình quản lý đào tạo, quy trình trình đánh giá năng lực nhân viên, các biểu mẫu đi kèm…
4 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Dịch vụ và quản lý khách hàng
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình dịch vụ tư vấn, quy trình quản lý khiếu nại, quy trình khảo sát sự không hài lòng KH và các biểu mẫu đi kèm…
5 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý thiết bị
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình quản lý trang thiết bị và các biểu mẫu đi kèm…
6 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Đánh giá nội bộ
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình đánh giá nội bộ và các biểu mẫu đi kèm…
7 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý mua sắm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sinh phẩm
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình dich vụ và vật tư bên ngoài, quy trình quản lý vật tư các biểu mẫu đi kèm…
8 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý quá trình xét nghiệm
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình chuẩn bị trước xét nghiệm, quy trình lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng PP, quy trình đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm, quy trình nội kiểm, quy trình ngoại kiểm, quy trình trả kết quả… các biểu mẫu đi kèm…
9 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Quản lý thông tin
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình quản lý thông tin, quy trình bảo mật thông tin khách hàng và các biểu mẫu đi kèm…
10 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình Quản lý sự không phù hợp, quy trình hành động khắc phục, quy trình hành động phòng ngừa và các biểu mẫu đi kèm…
11 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Cải tiến liên tục
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình Cải tiến liên tục và các biểu mẫu đi kèm…
12 Xây dựng các quy trình và biểu mẫu
về Tiện nghi và điều kiện môi trường
Thực hành trên mẫu
tài liệu trực quan
File mẫu các quy trình và
biểu mẫu
1 tiết Xây dựng được quy trình Tiện nghi và điều kiện môi trường, quy trình hướng dẫn an toàn, quy trình đánh giá nguy cơ và các biểu mẫu đi kèm…
Tổng kết module 2: PXN xây dựng được cho riêng mình >34 quy trình quản lý và >140 biểu mẫu đi kèm…
Module 3: Áp dụng hệ thống Quy trình và biểu mẫu
để thiết lập hệ thống hồ sơ
2 ngày (16 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Tuyến 0978336115
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Xây dựng hồ sơ Tổ chức quản lý Cầm tay chỉ việc,
thực hành trên
từng bộ hồ sơ,
từng biểu mẫu
Các bộ hồ sơ mẫu 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Tổ chức quản lý
2 Xây dựng hồ sơ chỉ số chất lượng Thiết lập được hồ sơ chỉ số chất lượng
3 Xây dựng hồ sơ xem xét của lãnh đạo Thiết lập được hồ sơ xem xét
của lãnh đạo
4 Xây dựng hồ sơ Quản lý tài liệu 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Quản lý tài liệu
5 Xây dựng hồ sơ Quản lý hồ sơ Thiết lập được hồ sơ Quản lý hồ sơ
6 Xây dựng hồ sơ Quản lý nhân sự 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Quản lý nhân sự
7 Xây dựng hồ sơ Quản lý đào tạo Thiết lập được hồ sơ Quản lý đào tạo
8 Xây dựng hồ sơ Đánh giá năng lực
nhân viên
Thiết lập được hồ sơ Đánh giá năng lực
nhân viên
9 Xây dựng hồ sơ Dịch vụ tư vấn 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Dịch vụ tư vấn
10 Xây dựng hồ sơ Quản lý khiếu nại Thiết lập được hồ sơ Quản lý khiếu nại
11 Xây dựng hồ sơ Quản lý thiết bị 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Quản lý thiết bị
12 Xây dựng hồ sơ Đánh giá nội bộ 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Đánh giá nội bộ
13 Xây dựng hồ sơ Dich vụ bên ngoài 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Dich vụ bên ngoài
14 Xây dựng hồ sơ Quản lý vật tư Thiết lập được hồ sơ Quản lý vật tư
15 Xây dựng hồ sơ Trước xét nghiệm Thiết lập được hồ sơ Trước xét nghiệm
16 Xây dựng hồ sơ Phê duyệt phương
pháp xét nghiệm
1 tiết Thiết lập được hồ sơ Phê duyệt phương pháp xét nghiệm
17 Xây dựng hồ sơ Đảm bảo chất lượng
kết quả xét nghiệm
2 tiết Thiết lập được hồ sơ Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
18 Xây dựng hồ sơ Sau xét nghiệm 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Sau xét nghiệm
19 Xây dựng hồ sơ trả kết quả xét nghiệm Thiết lập được hồ sơ trả kết quả
xét nghiệm
20 Xây dựng hồ sơ Công bố kết quả
xét nghiệm
Thiết lập được hồ sơ Công bố kết quả
xét nghiệm
21 Xây dựng hồ sơ Quản lý thông tin 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Quản lý thông tin
22 Xây dựng hồ sơ Sự không phù hợp 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Sự không phù hợp
23 Xây dựng hồ sơ Hành động khắc phục Thiết lập được hồ sơ Hành động
khắc phục
24 Xây dựng hồ sơ Hành động phòng ngừa Thiết lập được hồ sơ Hành động
phòng ngừa
25 Xây dựng hồ sơ Cải tiến liên tục 1 tiết Thiết lập được hồ sơ Cải tiến liên tục
26 Xây dựng hồ sơ Tiện nghi và điều kiện
môi trường
1 tiết Thiết lập được hồ sơ Tiện nghi và điều kiện môi trường
Tổng kết Module 3: PXN thiết lập được nội dung cơ bản của 26 bộ hồ sơ
Module 4: Thiết kế chương trình nội kiểm chất lượng xét nghiệm 1 ngày (8 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Các khái niệm cơ bản trong  nội kiểm tra, các bước thực hiện nội kiểm Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN nắm được các khái niệm
trong nội kiểm
2 Biểu đồ Levey Jenning và các đại lượng
thống kê dùng trong nội kiểm
Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN nắm được cách
vẽ biểu đồ Levey Jennings
3 Quy tắc Westgard – Phát hiện sai số Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN đọc được các
quy luật Westgard
4 Tập huấn xác định tần xuất thực hiện
nội kiểm qua khoảng phân tích
(liên tục và theo mẻ)
Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN xác định được khoảng phân tích
cho các xét nghiệm
5 Hướng dẫn xây dựng dải QC mới
phù hợp với phòng xét nghiệm
Thuyết trình,
thực hiễn mẫu
Bài giảng,
mẫu xây dựng dải
1 tiết PXN biết cách xây dựng dải QC
mới cho xét nghiệm
6 Hướng dẫn khắc phục sự cố nội kiểm
và quản lý yếu tố nguy cơ: thiết bị,
hóa chất, con người, điều kiện môi trường…
Thuyết trình,
thực hiện mẫu
Bài giảng,
mẫu khắc phục
1 tiết PXN khắc phục được một số lỗi
cơ bản trong nội kiểm
7 Xây dựng “Kế hoạch kiểm soát chất
lượng tổng thể và riêng lẻ”
Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN xây dựng được kế hoạch
kiểm soát chất lượng
8 Hướng dẫn viết kế hoạch chất lượng
xét nghiệm theo tháng.
Thuyết trình,
thực hiện mẫu
Bài giảng,
mẫu kế hoạch
chất lượng
1 tiết PXN tự xây dựng được kế hoạch
chất lượng hàng tháng
Tổng kết Module 4: PXN xây dựng và kiểm soát được chương trình nội kiểm phù hợp
Module 5: Thiết kế chương trình ngoại kiểm xét nghiệm 1 ngày (8 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Tổng quan công tác ngoại kiểm tra Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN nắm được các khái niệm
trong ngoại kiểm
2 Các bước thực hiện ngoại kiểm kiểm. Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN xây dựng được các bước thực hiện ngoại kiểm
3 Các chỉ số thống kế trong ngoại kiểm tra. Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN năm được các
chỉ số thống kê trong ngoại kiểm
4 Hướng dẫn đọc kết quả ngoại kiểm tra thông qua biểu đồ kết quả Thuyết trình, đọc mẫu trên
kết quả ngoại kiểm
Bài giảng 2 tiết PXN đọc được các biểu đồ kết quả ngoại kiểm
5 Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm Thuyết trình,
thực hiễn mẫu khắc phục
Bài giảng, mẫu khắc phục 2 tiết PXN khắc phục được một số lỗi
cơ bản trong ngoại kiểm
6 Các giải pháp kết hợp giữa ngoại kiểm và nội kiểm để kiểm soát sai số. Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN đưa ra được các giải pháp kết hợp nội kiểm và ngoại kiểm
Tổng kết Module 5: PXN xây dựng chương trình và đánh giá được các kết quả ngoại kiểm
Module 6: Xây dựng chuyên sâu 1 số bộ hồ sơ 1 ngày (8 tiết) Chi tiết liên hệ Mr. Quang 0981109635
STT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Tài liệu cung cấp Thời gian Kết quả đạt được
1 Hồ sơ quản lý đào tạo Thuyết trình, thực hành đào tạo mẫu Bài giảng,
mẫu đào tạo
1 tiết PXN thực hiện đào tạo được nhân viên thông qua đào tạo nội bộ.
2 Hồ sơ đánh giá năng lực nhân viên Thuyết trình, đánh
giá năng lực mẫu
Bài giảng,
mẫu đánh giá
1 tiết PXN thực hiện được chương trình đánh giá năng lực nhân viên.
3 Hồ sơ quản lý thiết bị Thuyết trình, thực hành quản lý mẫu 1 thiết bị Bài giảng, mẫu quản lý 1 thiết bị 1 tiết PXN thực hiện quản lý được từng trang thiết bị.
4 Hồ sơ quản lý hóa chất, vật tư Thuyết trình, thực
hành quản lý mẫu 1
hóa chất
Bài giảng, mẫu
quản lý 1 hóa chất
1 tiết PXN thực hiện quản lý được từng loại hóa chất.
5 Hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng
phương pháp xét nghiệm
Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN biết cách thực hiện xác nhận giá trị sử dụng cho từng nhóm xét nghiệm.
6 Hồ sơ đảm bảo chất lượng kế quả
xét nghiệm
Thuyết trình Bài giảng 2 tiết PXN thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng kế quả
xét nghiệm.
7 Hồ sơ tiện nghi và điều kiện môi trường Thuyết trình Bài giảng 1 tiết PXN thực hiện được bộ hồ sơ về  điều kiện môi  trường.

 

6 Module của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với tất cả các PXN từ cơ bản đến chuyên sâu. Với các PXN chưa sử dụng Bộ tài liệu QLCL xét nghiệm theo tiêu chí 2429 do chúng tôi cung cấp thì có thể đăng ký từ Module 1 trở đi. Với các PXN đã sử dụng Bộ tài liệu QLCL xét nghiệm theo tiêu chí 2429 do chúng tôi cung cấp thì sẽ chỉ cần bắt đầu từ Module 3.

 

Chương trình chi tiết của các khóa đào tạo các PXN có thể xem tại đây:

Nội dung chi tiết

Để đăng ký các khóa đào tạo này cho PXN của mình hay cần biết thêm thông tin cụ thể cho từng khóa đào tạo. Các PXN có thể liên hệ trực tiếp với cúng tôi:

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 hoặc 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

Rất hy vọng được gặp và chia sẻ kinh nghiệm với các PXN trong thời gian sớm nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.