Home / XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM CHUẨN / TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012

TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012

5 cách cải tiến quy trình làm việc của phòng xét nghiệm

Để tăng doanh thu, hiệu quả phòng xét nghiệm phải thực hiện phối hợp với các phòng ban khác. Trong thời kỳ hội nhập chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin, cải tiến quy trình làm việc phòng thí nghiệm không chỉ giới hạn ở  phòng xét nghiệm và phải mở …

Xem tiếp »

Yêu cầu bổ sung về đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Tiếp theo các yêu cầu bổ sung để công nhận phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp 6 yêu cầu bổ sung về đảm bảo chất lượng kết quả của xét nghiệm theo ISO 15189:2012 của văn phòng công nhận chất lượng (BoA). Trong đó tập chung …

Xem tiếp »

Yêu cầu bổ sung về Nhân sự để công nhận cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu 7 yêu cầu bổ sung về “Quản lý” để công nhận cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012. Như các bạn đã biết Có 15 yêu cầu về quản lý trong ISO 15189 tuy nhiên Văn phòng công nhận chất …

Xem tiếp »

7 yêu cầu bổ sung về quản lý để công nhận cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

Khi tiến hành đánh giá các phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012, ngoài các yêu cầu cụ thể theo đúng tiêu chuẩn ISO 15189:2012, Văn phòng công nhận chất lượng còn đưa ra các yêu cầu bổ sung để xem xét đánh giá công nhận phòng xét nghiệm. Trong bài …

Xem tiếp »