Home / XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM CHUẨN / HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Danh sách các biểu tượng an toàn trong phòng thí nghiệm và ý nghĩa của chúng

Hằng ngày, chúng ta phải đối phó với các loại hóa chất, thiết bị phòng thí nghiệm và mẫu bệnh phẩm nguy hiểm tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, mỗi nhân viên phòng thí nghiệm phải nhận thức được các nguy cơ phòng thí nghiệm thông thường, tai …

Xem tiếp »