Home / XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM CHUẨN

XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM CHUẨN

Nên chọn bộ tiêu chí 2429 hay ISO 15189 để xây dựng hệ thống QLCL phòng xét nghiệm

Sau khi chúng tôi đăng tải các nội dung về bộ tiêu chí 2429 và ISO 15189. Chúng tôi đã liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ các bệnh viện. Tất cả các PXN đều đã thấy được tầm quan trọng của hệ thống QLCL PXN. Tuy nhiên …

Xem tiếp »

Những bước cần thiết để thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm

Sau khi đăng tải các bài viết về bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại, email của các bệnh viện hỏi về cách triển khai áp dụng bộ tiêu chí này. Hầu hết các bệnh viện …

Xem tiếp »

Những lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học

Sau khi đăng tải bài viết trước về Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học – Những vấn đề bạn cần biết . Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc về nội dung cũng như các xây dựng phòng xét nghiệm …

Xem tiếp »

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học – Những vấn đề bạn cần biết

Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập. Vấn đề chất lượng Xét nghiệm y học ngày càng được quan tâm. Trong một tương lai rất gần, các phòng xét nghiệm muốn tồn tại và phát triển được thì vấn đề đầu tiên là cần đảm bảo chất lượng. Tiếp …

Xem tiếp »

Đầu tư cho xét nghiệm – Xu hướng đúng đắn cho các phòng khám

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ. Y học nói chung và xét nghiệm nói riêng đã có những tiến bộ vượt bậc, đóng góp rất lớn trong công tác chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Với sự nở rộ của các dịch …

Xem tiếp »

Danh sách các biểu tượng an toàn trong phòng thí nghiệm và ý nghĩa của chúng

Hằng ngày, chúng ta phải đối phó với các loại hóa chất, thiết bị phòng thí nghiệm và mẫu bệnh phẩm nguy hiểm tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, mỗi nhân viên phòng thí nghiệm phải nhận thức được các nguy cơ phòng thí nghiệm thông thường, tai …

Xem tiếp »

5 cách cải tiến quy trình làm việc của phòng xét nghiệm

Để tăng doanh thu, hiệu quả phòng xét nghiệm phải thực hiện phối hợp với các phòng ban khác. Trong thời kỳ hội nhập chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin, cải tiến quy trình làm việc phòng thí nghiệm không chỉ giới hạn ở  phòng xét nghiệm và phải mở …

Xem tiếp »

Hiệu chuẩn thiết bị: Bước đầu tiên quan trọng để có kết quả xét nghiệm chính xác ?

Hiệu chuẩn thiết bị hiệu quả nên được xem như là nền tảng của tất cả các thử nghiệm bệnh nhân trong phòng thí nghiệm. Đây là bước đầu tiên để tạo ra kết quả đáng tin cậy của bệnh nhân và đảm bảo hiệu suất của thiết bị. Đây …

Xem tiếp »