Phần 3. Hướng dẫn hồ sơ và điều kiện cấp phép hoạt động phòng xét nghiệm tư nhân

Các bạn đang có nhu cầu mở phòng xét nghiệm tư nhân nhưng chưa biết thủ tục và điều kiện cấp phép hoạt động phòng xét nghiệm như thế nào....