Lưu trữ Danh mục: Đề tài nghiên cứu xét nghiệm

Đề tài Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế đối với khoa xét nghiệm

Đề tài nghiên cứu xét nghiệm: Đề tài Khảo sát sự hài lòng của nhân [...]

3 Các bình luận

Đề tài khảo sát nguyên nhân từ chối mẫu xét nghiệm và một số yếu tố liên quan

Đề tài nghiên cứu xét nghiệm: Khảo sát nguyên nhân từ chối mẫu xét nghiệm [...]

12 Các bình luận

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tán huyết đến kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa máu

Đề tài nghiên cứu khoa học xét nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ [...]

5 Các bình luận

Đề tài nghiên cứu: Đánh giá kiểm tra chất lượng một số xét nghiệm hóa sinh…

Đề tài nghiên cứu khoa học xét nghiệm: Đánh giá kiểm tra chất lượng một [...]

10 Các bình luận

Sáng kiến cải tiến chuyên ngành xét nghiệm

Sáng kiến cải tiến chuyên ngành xét nghiệm được rất nhiều bạn đồng nghiệp quan [...]

1 Các bình luận

Đề tài nghiên cứu: Áp dụng thang Six sigma trong đánh giá chất lượng xét nghiệm…tại Bệnh viện…

Đề tài nghiên cứu xét nghiệm: Áp dụng thang six sigma trong đánh giá chất [...]

Đề tài nghiên cứu: Đánh giá nội kiểm và ngoại kiểm chất lượng một số xét nghiệm…

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÉT NGHIỆM: ĐÁNH GIÁ NỘI KIỂM VÀ NGOẠI KIỂM [...]

9 Các bình luận

Đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành xét nghiệm

Đề tài nghiên cứu khoa học nói chung (đề tài khoa học): Là một vấn [...]