Home / DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG / PHẦN MỀM NỘI KIỂM

PHẦN MỀM NỘI KIỂM

Biểu đồ Levey-Jennings – biểu đồ kiểm soát chất lượng Xét Nghiệm

Bài viết này mình xin giới thiệu với độc giả về lịch sử hình thành Biểu đồ Levey-Jennings cũng như mục đích của biểu đồ kiểm soát chất lượng. Biểu đồ Levey-Jennings Biểu đồ Levey-Jennings còn gọi là biểu đồ kiểm soát chất lượng. Từ đó đến nay Biểu đồ Levey-Jennings …

Xem tiếp »

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm – QUANGLAB-IQC Version 2.0-3.0

I. GIỚI THIỆU QUANGLAB-IQC là phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu QC cho các xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm giúp khoa quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả. QUANGLAB-IQC quản lý kết quả chạy nội kiểm cho từng xét nghiệm theo từng Level hỗ …

Xem tiếp »

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm – QUANGLAB IQC – Phiên bản 1.0

I. TỔNG QUAN QUANGLAB-IQC là phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu QC cho các xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm giúp khoa quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả. QUANGLAB-IQC quản lý kết quả chạy nội kiểm cho từng xét nghiệm theo từng mức nồng …

Xem tiếp »