Home / DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG / PHẦN MỀM NỘI KIỂM

PHẦN MỀM NỘI KIỂM

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm – QUANGLAB-IQC Version 2.0-3.0

I. GIỚI THIỆU QUANGLAB-IQC là phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu QC cho các xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm giúp khoa quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả. QUANGLAB-IQC quản lý kết quả chạy nội kiểm cho từng xét nghiệm theo từng Level hỗ …

Xem tiếp »

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm – QUANGLAB IQC – Phiên bản 1.0

I. TỔNG QUAN QUANGLAB-IQC là phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu QC cho các xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm giúp khoa quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả. QUANGLAB-IQC quản lý kết quả chạy nội kiểm cho từng xét nghiệm theo từng mức nồng …

Xem tiếp »