Giới thiệu Phần mềm quản lý kho xét nghiệm – QLAB

Bạn là người quản lý kho cho Khoa xét nghiệm? Bạn không biết phải quản lý vật tư/hóa chất sao cho khoa học? Bạn thường xuyên phải lập dự...