Công cụ Lean cải tiến chất lượng áp dụng trong y học.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Lean – công cụ cải tiến chất lượng. Lean là phương pháp cải tiến quy trình, xác định và loại bỏ các lãng...