Home / ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN / NỘI KIỂM TRA

NỘI KIỂM TRA

Westgard-QC

Bài viết trước mình đã giới thiệu bài Biểu đồ Levey-Jennings. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự ra đời và mục đính ứng dụng của các Quy tắc Westgard trong Y khoa. Tiến sĩ Westgard là đồng sáng lập và giám đốc trong Westgard QC, Inc., một doanh nghiệp nhỏ cung …

Xem tiếp »