Home / ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Tại sao không sử dụng giới hạn kiểm soát nội kiểm từ nhà sản xuất ?

Bài viết trước mình đã giới thiệu bài Westgard – QC . Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu Tại sao không nên sử dụng giới hạn kiểm soát nội kiểm từ nhà sản xuất ? Trước tiên chúng ta đi tìm hiểu Giới hạn kiểm soát của mẫu nội kiểm …

Xem tiếp »

Westgard-QC

Bài viết trước mình đã giới thiệu bài Biểu đồ Levey-Jennings. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự ra đời và mục đính ứng dụng của các Quy tắc Westgard trong Y khoa. Tiến sĩ Westgard là đồng sáng lập và giám đốc trong Westgard QC, Inc., một doanh nghiệp nhỏ cung …

Xem tiếp »

Biểu đồ Levey-Jennings – biểu đồ kiểm soát chất lượng Xét Nghiệm

Bài viết này mình xin giới thiệu với độc giả về lịch sử hình thành Biểu đồ Levey-Jennings cũng như mục đích của biểu đồ kiểm soát chất lượng. Biểu đồ Levey-Jennings Biểu đồ Levey-Jennings còn gọi là biểu đồ kiểm soát chất lượng. Từ đó đến nay Biểu đồ Levey-Jennings …

Xem tiếp »