Cách chuẩn bị minh chứng cho 15 tiêu chí chương I theo quyết định 2429

Đánh giá bài viết

Chúng tôi đã có các bài hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương I bộ tiêu chí 2429, cụ thể như:

  1. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ “Tổ chức quản lý” theo bộ tiêu chí 2429 và ISO 15189:2012.
  2. Hướng dẫn xây dựng Sổ tay chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí 2429
  3. Hướng dẫn thực hiện 15 tiêu chí về Tổ chức và quản lý PXN trong 2429
  4. Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ Tổ chức quản lý theo 2429
  5. Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ chỉ số chất lượng theo 2429
  6. Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu trong hồ sơ xem xét của lãnh đạo theo 2429

Khi tuân thủ các hướng dẫn này của chúng tôi các PXN đã có bộ hồ sơ chương 1 rất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đôi khi trong lúc các đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ và đặt câu hỏi thì nhân viên lại không nhớ để đưa ra đúng minh chứng cho từng tiêu chí.

Do vậy, để thuận tiện cho các PXN theo dõi từng tiêu chí và dễ dàng cung cấp minh chứng cho các đoàn kiểm tra. Chúng tôi hướng dẫn cách chuẩn bị minh chứng cho 15 tiêu chí chương I theo quyết định 2429. Đây chính là sự tương quan giữa bộ tài liệu 2429 chúng tôi cung cấp và quyết định 2429 của BYT.

YÊU CẦU HỒ SƠ MINH CHỨNG
Cơ sở pháp lý  
1.1. PXN có quyết định thành lập (PXN có giấy phép hoạt động cấp bởi cơ quan có thẩm quyền)

Photo quyết định thành lập PXN (với các PXN trong bệnh viện công lập) hoặc giấy phép hoạt động (các PXN tư nhân). Trong đó cần quy định về chức năng và nhiệm vụ của PXN

1.2. Có sơ đồ tổ chức thể hiện mối liên quan giữa PXN và các phòng ban liên quan trong cơ sở y tế

Photo sơ đồ tổ chức của bệnh viện từ phòng TCCB hoặc tổ chức hành chính.

1.3. PXN có sơ đồ tổ chức thể hiện được mối quan hệ giữa các vị trí và mối quan hệ qua lại giữa các nhóm chuyên môn tại phòng xét nghiệm Biểu mẫu: Sơ đồ tổ chức (mã số XN-BM 5.1.1/01.
Xây dựng mục tiêu & kế hoạch chất lượng  
1.4. PXN có xây dựng mục tiêu chất lượng nhất quán với chính sách chất lượng  Trong mục 2.2. về mục tiêu chất lượng của sổ tay chất lượng (XN-STCL) và mục tiêu chất lượng từng năm (có sẵn trong bộ tài liệu).
1.5. PXN có lập kế hoạch chất lượng định kỳ hằng năm để đạt các mục tiêu chất lượng  Biểu mẫu: Kế hoạch chất lượng và kết quả giám sát (mã số XN-BM 5.1.1/05)
1.6. PXN có thực hiện kế hoạch chất lượng mà PXN đã xây dựng  Xem các hồ sơ liên quan theo kế hoạch chất lượng (ví dụ: hồ sơ chỉ số chất lượng)
1.7. PXN có xây dựng các chỉ số chất lượng thuộc cả 3 giai đoạn của quá trình XN, phù hợp với mục tiêu chất lượng mà PXN đề ra  – Biểu mẫu: Kế hoạch theo dõi chỉ số chất lượng (mã số: XN-BM 5.1.2/01).

– Biểu mẫu: Phiếu báo cáo chỉ số chất lượng (mã số XN-BM 5.1.2/02).

– Hồ sơ kết quả thống kê theo dõi từng chỉ số.

Xây dựng sổ tay chất lượng phòng xét nghiệm  
1.8. Sổ tay chất lượng có bao gồm các nội dung sau:  Sổ tay chất lượng có sẵn (mã số XN-STCL)

 

 

a) Tuyên bố chính sách chất lượng bao gồm: mục đích, tiêu chuẩn của dịch vụ, mục đích của hệ thống QLCL và cam kết của lãnh đạo cơ quan chủ quản hoặc người phụ trách đơn vị
b) Cấu trúc hệ thống QLCL và mối quan hệ với hệ thống tài liệu
c) Thiết lập mục tiêu và kế hoạch chất lượng
d) Mô tả quá trình trao đổi thông tin
e) Đảm bảo nguồn lực và năng lực của nhân viên thực hiện công việc
f) Các quy định liên quan đến các hoạt động QLCL và kỹ thuật xét nghiệm của PXN.
g) Mô tả vai trò và trách nhiệm của người quản lý phòng xét nghiệm, người quản lý chất lượng, nhân sự khác và viện dẫn đến các tài liệu liên quan.
h) Có quy định người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt sổ tay chất lượng.
i) Dẫn chiếu đến các quy trình thực hành chuẩn trong PXN
1.9. Có bằng chứng về việc phổ biến/tập huấn về sổ tay chất lượng cho tất cả nhân viên PXN và những người liên quan.  Biểu mẫu: Biên bản phổ biến tài liệu (mã số: XN-BM 5.4.1/03).
Tổ chức thực hiện  
1.10. PXN có văn bản phân công công việc cho từng nhân viên – Biểu mẫu: Bản mô tả công việc (mã số: XN-BM 5.3.1/03)

– Sổ (lịch) phân công từng vị trí với từng nhân viên cụ thể theo từng ngày, từng tuần…

Họp rà soát, xem xét của lãnh đạo đơn vị chủ quản  
1.11. PXN có tổ chức họp xem xét hệ thống QLCL do lãnh đạo hoặc người được ủy quyền chủ trì ít nhất 1 lần/năm.  – Quy trình: Xem xét của lãnh đạo (mã số: XN-QTQL 5.1.3)

– Biểu mẫu: Chương trình xem xét của lãnh đạo (mã số: XN-BM 5.1.3/01)

1.12. Nội dung họp có bao gồm:  

 

– Biểu mẫu: Chương trình xem xét của lãnh đạo (mã số: XN-BM 5.1.3/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao từ cuộc họp với lãnh đạo lần trước;
b) Xem xét các yêu cầu xét nghiệm và sự phù hợp của quy trình và yêu cầu về mẫu bệnh phẩm
c) Đánh giá sự hài lòng và phản hồi của khách hàng;
d) Góp ý của nhân viên;
e) Đánh giá nội bộ;
f) Đánh giá nguy cơ
g) Áp dụng các chỉ số chất lượng
h) Đánh giá bởi tổ chức bên ngoài;
i) Đánh giá việc thực hiện nội kiểm của tất cả các xét nghiệm
j) Kết quả thực hiện các chương trình ngoại kiểm hoặc so sánh liên phòng hay thử nghiệm thành thạo
k) Theo dõi và giải quyết khiếu nại
l) Chất lượng dịch vụ của nhà cung ứng;
m) Nhận biết và kiểm soát SKPH
n) Kết quả của cải tiến liên tục bao gồm thực trạng áp dụng các HĐKP và HĐPN;
o) Các thay đổi về khối lượng, phạm vi công việc, nhân sự và các tác động khác có thể ảnh hưởng tới hệ thống QLCL;
p) Khuyến nghị cho việc cải tiến, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật.
Kết quả họp rà soát, xem xét của lãnh đạo  
1.13. PXN có lưu lại biên bản cuộc họp xem xét với lãnh đạo đơn vị, bao gồm các phát hiện và hành động phát sinh từ cuộc họp xem xét của lãnh đạo.  – Biểu mẫu: Biên bản xem xét của lãnh đạo (mã số: XN-BM 5.1.3/02)
1.14. Các công việc phát sinh từ cuộc họp xem xét của lãnh đạo có được thực hiện theo kế hoạch đề ra  – Hồ sơ HĐKP (XN-HS 5.10.2) và HĐPN (XN-HS 5.10.3)
1.15. Việc thực hiện các công việc đề ra trong cuộc họp xem xét với lãnh đạo có được trao đổi và chia sẻ với lãnh đạo cơ quan chủ quản, nhân viên có liên quan.  Văn bản thông báo kết luận của lãnh đạo đơn vị về kết quả xét xét lãnh đạo của PXN. Trong đó các nội dung quan trọng được thông báo tới tất cả nhân viên PXN và các đơn vị liên quan.

 

Trên đây là các hồ sơ minh chứng các PXN cần chuẩn bị để đáp ứng 15 tiêu chí theo quyết định 2429. Các bạn có thấy dễ thực hiện không? Rất dễ để đáp ứng đủ 15 tiêu chí này nếu áp dụng đầy đủ bộ tài liệu 2429 chúng tôi cung cấp.

Có thể nói, hiện không thể tìm đâu ra bộ tài liệu chuẩn mực và có hướng dẫn chi tiết để thực hiện QLCL theo 2429 như chúng tôi đang cung cấp. Ngoài việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn online qua web. Chúng tôi còn hỗ trợ 24/24 qua điện thoại, email, zalo …Vậy còn chờ gì nữa mà các bạn không đăng ký sử dụng bộ tài liệu của chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Hotline: 0913.334.212

Cao Văn Tuyến/ 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.